Informatie koopappartementen

In samenwerking met woonadviesbureau Urbannerdam – Steenvlinder, architecten Ed van der Wetering van MOVE urban architecture en Tom Hulsman van TMOJ, in opdracht van de projectontwikkelaar wordt er gewerkt aan de transformatie van de Bethelkerk. De nieuwe woningen worden energiezuinig. Dat wil zeggen gebruik van duurzame energie, nul-op-de-meter, hergebruik van (bouw)materialen, innovatief gebruik van hemelwater, verantwoorde afvalverwerking en veel groen.
In het getransformeerde kerkgedeelte, met behoud van alle originele delen, komt het activiteitencentrum van Stichting Amadeus inclusief twee kerk appartementen bestaande uit drie etages, inclusief een klein dakterras. De kerktoren blijft intact, daarnaast worden er 10 twee, drie- en vier kamer nieuwbouw appartementen op drie verschillende etages gerealiseerd. Allemaal met een buitenruimte, een tuin of balkon, gesitueerd op het zuidoosten.
Achter de woningen, op het terrein van het complex komt een parkeerplaats en een fietsenstalling. De gezamenlijke Vereniging Van Eigenaren is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van het pand en buitenruimte.
Tekeningen van de kerklofts en woningen worden gedeeld met geïnteresseerden aanwezig op de informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn 2-wekelijks, telkens op de eerste en derde dinsdagavond van de maand van 20.00-21.30 uur. Voorlopig, vanwege de corona-crisis, online via MS Teams of Zoom.
Een duidelijke prijsindicatie per woning wordt vanaf half juni 2021 verwacht. De richtprijs is (peildatum maart 2021) circa euro 4500,-/5000,- per vierkante meter (zonder keuken). De vierkante meters variëren tussen klein (ca 67-74 m2), midden (ca 83-97m2) en groot (ca 110m2).

Zie hier een overzicht van de appartementen met geschatte prijzen


In aanmerking komen als aspirant koper?

Als er na het bijwonen van de informatiebijeenkomst(en) nog steeds interesse is in deelname aan het wooncollectief de Symfonie, en de koopprijs is geen belemmering, dan is inschrijving mogelijk. Hier zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld, o.a. een kleine onkostenvergoeding aan de stichting en het onderschrijven van de visie van het woon collectief.
Op het inschrijfformulier kan alvast worden aangegeven welk appartement de voorkeur heeft en welke de eventuele andere keuzen zijn. Het inschrijfformulier geeft geen recht op koop, en heeft geen invloed op een eventuele rangorde. Ook als nog geen keuze kan worden gemaakt, kan een inschrijfformulier worden ingestuurd.

De kerngroep leden, trekkers van het eerste uur hebben voorrang van keuze.

Na inlevering van het inschrijfformulier volgt een nadere en meer persoonlijke kennismaking. In een gesprek met twee kerngroepleden wordt nagegaan of er een match is om met elkaar verder te gaan. Omdat een diverse groep bewoners gezocht wordt, waarbij oa leeftijd van belang is zal er zo nodig geloot worden. Gezinnen met kinderen krijgen voorrang.

Zodra er voldoende aspirant kopers zijn om alle appartementen te kunnen verdelen én een reservelijst te kunnen aanleggen wordt de inschrijving gesloten, dan wel gesloten voor een bepaalde prijsklasse. Door middel van een lotingprocedure zullen de appartementen tenslotte worden verdeeld onder de aspirant kopers.

De verwachting is dat de daadwerkelijke aankoop van de appartementen plaatsvindt in september 2021.


Enthousiast en/of geïnteresseerd?

Stuur een mail met iets over jezelf en je (korte) motivatie naar symfonie@wonenindesymfonie.nl. Leden van de kerngroep nemen zo spoedig contact met je op.