Informatie koopappartementen

In samenwerking met woonadviesbureau Urbannerdam – Steenvlinder, architecten Ed van der Wetering van MOVE urban architecture en Tom Hulsman van TMOJ, in opdracht van de projectontwikkelaar wordt er gewerkt aan de transformatie van de Bethelkerk. De nieuwe woningen worden energiezuinig. Dat wil zeggen gebruik van duurzame energie, hergebruik van (bouw)materialen, innovatief gebruik van hemelwater, verantwoorde afvalverwerking en veel groen.
In het getransformeerde kerkgedeelte, met behoud van alle originele delen, komt het activiteitencentrum van Stichting Amadeus inclusief twee kerk appartementen bestaande uit drie etages, inclusief een dakterras. De kerktoren blijft intact, daarnaast worden er 10 twee, drie- en vier kamer nieuwbouw appartementen op drie verschillende etages gerealiseerd. Allemaal met een buitenruimte, een tuin of balkon, gesitueerd op het zuidoosten.
Achter de woningen, op het terrein van het complex komen een parkeerplaats en een fietsenstalling. De gezamenlijke Vereniging Van Eigenaren is verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van het pand en buitenruimte.
Tekeningen van de kerklofts en van de woningen zijn de afgelopen maanden gedeeld met geïnteresseerden aanwezig op de informatiebijeenkomsten. Op dit moment zijn er geen informatiebijeenkomsten, omdat er reeds ruim meer inschrijvingen zijn dan het beschikbare aantal appartementen. Wel is het mogelijk om op een reservelijst te komen. Zodra er weer een informatiebijeenkomst is, krijgen de mensen op de reservelijst hiervan bericht.
Een duidelijke prijsindicatie per woning wordt in het najaar van 2021 verwacht. De richtprijs is (peildatum maart 2021) circa euro 4500,-/5000,- per vierkante meter (zonder keuken). De vierkante meters variëren tussen klein (ca 67-74 m2), midden (ca 83-97m2) en groot (ca 110m2).

Zie hier een overzicht van de appartementen met geschatte prijzen


In aanmerking komen als aspirant koper?

Als er na het bijwonen van de informatiebijeenkomst(en) nog steeds interesse is in deelname aan het wooncollectief de Symfonie, en de koopprijs is geen belemmering, dan is wordt inschrijving mogelijk voor de eventueel nog beschikbare appartementen Hier zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld, o.a. een kleine onkostenvergoeding aan de stichting en het onderschrijven van de visie van het woon collectief.
Op het inschrijfformulier kan alvast worden aangegeven welk appartement de voorkeur heeft en welke de eventuele andere keuzen zijn. Het inschrijfformulier geeft geen recht op koop, en heeft geen invloed op een eventuele rangorde. Ook als nog geen keuze kan worden gemaakt, kan een inschrijfformulier worden ingestuurd.

De kerngroep leden, trekkers van het eerste uur hebben voorrang van keuze.

Na inlevering van het inschrijfformulier volgt een nadere en meer persoonlijke kennismaking. In een gesprek met twee kerngroepleden wordt nagegaan of er een match is om met elkaar verder te gaan. Omdat een diverse groep bewoners gezocht wordt, waarbij oa leeftijd van belang is zal er zo nodig geloot worden. Gezinnen met kinderen krijgen voorrang.

De verwachting is dat de daadwerkelijke aankoop van de appartementen einde 2021 of begin 2022 plaats zal vinden..


Enthousiast en/of geïnteresseerd?

Stuur een mail met iets over jezelf en je (korte) motivatie naar symfonie@wonenindesymfonie.nl. Leden van de kerngroep nemen zo spoedig contact met je op.

Op dit moment werken wij met een reservelijst. Omdat er altijd verschuivingen kunnen optreden is aanmelden voor de reservelijst zeker aan te bevelen!