“Naaste buren”

De kernwoorden van het wooncollectief zijn: sociaal in en naar de buurt, nabuurschap en privacy, diversiteit en meer-generatie wonen, duurzaamheid en delen (ook van de werkzaamheden). Dit betekent o.a. :
Elk lid heeft een eigen woning en privacy, een eigen voordeur
Een diverse groep van 12 één- en meerpersoonshuishoudens
Met meerdere generaties, ouder en jonger
Bewoners die zich willen inzetten voor een goede groep, die een bijdrage willen leveren. Dit kan op vele vlakken. Juridisch, bestuurlijk, handen uit de mouwen
Gekozen wordt voor duurzaamheid, o.a. door gemeenschappelijkheid, door dingen te delen, deelauto’s, gereedschap
Gezamenlijke zorg voor het gebouw en gemeenschappelijke binnen-en buitenruimte
Gebruik maken van een gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting en activiteiten
Goede buren zijn voor elkaar, met aandacht voor de ander en een beroep kunnen doen op elkaar
Goede buren zijn met de stichting Amadeus