Even voorstellen

Het wooncollectief De Symfonie bestaat momenteel uit een stichting met een bestuur van drie leden (Heleen Goddijn, Ineke Friesen, Marga Vintges) en twee actieve werkgroep leden (Sylvia Bronmans, Hans Marges). Daarnaast is er een gemengde groep van twaalf deelnemers. Wij zijn alleengaand, of hebben een (LAT) relatie, variëren in de leeftijd van 30 tot 71 jaar, en delen de wens om te wonen als “naaste buren”. Wonen in een duurzaam gebouw in goede relatie met de buurt. Wij komen met het hele collectief ongeveer 8 wekelijks bijeen (digitaal of live) en bespreken dan de voortgang van het project, wel en wee rond vergunningen en procedures, en we maken plannen over de ruimte en de toekomst. Het bestuur en de werkgroepleden (samen de ‘kerngroep’) vertegenwoordigt de groep in vele overleggen, zoals met de eigenaar, de architect, de gemeente en het buurtcentrum.